more The company portfolio of diversified services makes it the reliable partner for other local and international wholesalers. more Copyright Sopharma Trading home sitemap about.

Video Forward contract introduction | Finance & Capital Markets | Khan Academy (Forex hedge accounting entries)

Forward Contract Introduction. Created by Sal Khan. Watch the next lesson.

Každý rok tento farmář vyprodukuje
1 000 000 liber jablek
Ale má problém
Každý rok cena jablek roste a klesá,
prodá sklizeň za
0,30 centů a tento chlapík vydělá spoustu peněz
a pak cena někdy spadne na pouhých 0,10 za libru
a sotva stačí pokrýt náklady.
A na druhé straně rovnice máme tento obchodní řetězec
který se specializuje na jablkové koláče
a když je cena jablek super vysoká,
tak tito chlapci nepokrývají svoje náklady a tak pokračují se ztrátou
a pak jde cena dolů a to se mají skvěle, produkují zisk,
ale ani jedné ze zúčastněných stran se tento scénář nelíbí. Nelíbí se jim, že se nedá předpovědět,
který rok bude úspěšný a ve kterém je čeká hladomor.
Co mohou udělat je....
Řekněme, že přichází sklizeň,
farmáři se trochu bojí... Co když cena koláčů
klesne na 10 centů za libru? Potom zkrachuje...
Koláčový řetězec se bojí, co když cena koláče vystoupá na 30 centů
za libru ... to pak tihle zkrachují...
co mohou udělat
je odsouhlasit si, nasmlouvat si předem -- bez ohledu na to jaká
bude tržní cena koláčů po sezóně.
Mohou si odsouhlasit
obchod v dané ceně ... mohou podepsat takový kontrakt.
Podepíší kontrakt, kde se řetězec...
Řetězec souhlasí,
zavazuje se ke koupi
jednoho milionu liber k danému datu.
Řekněme po

sezóně,
v sezóně
za 20 centů za libru
za 20 centů za libru
to pěkně vyjde.
Pro řetězec, protože si mohou být jistí, bez ohledu na to jaká tržní cena nakonec bude,
mohou si být jistí, že zaplatí 20 centů za libru, což je
dobrá cena, kde mohou dosáhnou slušné marže a alespoň mají možnost výhledu, předvídatelnosti.
Mohou plánovat
různé věci...
a je to dobré i pro farmáře, protože ví, že za 20 centů za libru
může pokrýt své náklady, platit nájem a platit svým zaměstnancům
a uživit svou rodinu a také on se zbaví
té nepředvídatelnosti,, nestálosti.
Co jsme tu teď nastavili se nazývá forwardový kontrakt
a je to smlouva uzavřená v jednom časovém okamžiku
o dodání „zboží" k určitému budoucímu datu
-- k této budoucí transakci se zavazují obě strany --
za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy. Takže v době sklizně, doba je daná
v této smlouvě, určí v ní datum,
nevím, kdy to může být... 15. listopad a 15. listopadu
je tento farmář povinen dodat milion liber
jablek a tento řetězec je povinen
zaplatit 20 centů za libru
nebo vlastně 200 000 dolarů
a tímto způsobem se obě strany v podstatě vyvarovaly
nestálosti a zajistili si přežití.

Read more

Bank philippine islands forex...
Binary compensation plan call me...
Nether wallop trading company uk...

Partner's Publications

Other News


Binary options gambling kentucky...
Best binary options strategies netherlands...
Sale binary options trading carrara...
Binary options trading...
Discount binary options indicator meppel...
Sitemap