These are the easiest and simplest strategies to implement through algorithmic trading because these strategies do not involve making any predictions or price forecasts. Trades.

Video American call options | Finance & Capital Markets | Khan Academy (Optimal exercise american options)

American Call Options. Created by Sal Khan. Watch the next lesson.

Řekněme, že společnost ABCD vám připadá velmi dobrá
a jste přesvědčeni, že cena jejich akcií vzroste
ze současných 50 dolarů za akcii.
Můžete udělat dvě věci.
Můžete buď zkrátka koupit akcie po 50 dolarech
a doufat, že cena vzroste
nebo... Tu cenu jsem si vymyslel.
Můžete jít na burzu opcí a
za cenu 5 dolarů
si můžete koupit opci, která vám dává právo k nákupu této akcie
během následujícího měsíce. Během měsíce vyprší.
Obvykle to bude konkrétní datum,
ale jen říkám,
že po dobu jednoho měsíce od data koupě opce,
vám dává možnost koupit akcie
za 60 dolarů za jednu.
A druh opce, který jsem právě popsal, se nazývá
americká opce.
Můžeme ji srovnat s evropskou opcí.
Americká opce vám umožňuje ji použít,
skutečně koupit akcie kdykoli
od chvíle, kdy máte opci
až do její expirace.
U evropské opce máte jen jednu možnost a to
uplatnit ji k datu expirace.
Ale my se zaměříme pouze na tu americkou.
Nyní se pojďme zamyslet nad různýmy výsledky
v závislosti na tom, co akcie dělá.
Řekněme, že akcie dělá to, co jste předpokládali.
Řekněme, že cena stoupne a zase klesne.
Řekněme, že umíte dobře poznat vrchol.
A potom právě zde si představme dva možné scénáře.
Například ten, kdy jste koupili akcii
a poté jste ji prodali.
Nakoupili jste za 50 dolarů a poté tady
přesně na vrcholu, protože jste výborní ve čtení trhu,
jste schopni prodat akcii za 80 dolarů.
Projděme si tedy různé možnosti zisku.
Tady máme konečnou cenu 80 dolarů za akcii.
Pokud jste koupili akcii za 50 dolarů a nyní jste ji prodali za 80 dolarů
bude

váš zisk 30 dolarů.
Teď si představme, že místo nákupu akcie
jste si dnes koupili opci.
Pokud jste si koupili opci
je to stejný případ, cena akcie zde roste.
Řeknete: "Myslím, že tohle je vrchol akcie,
využiji své opce."
Použiji svoji opci,
což mi dává právo koupit akcii za 60 dolarů za kus.
Nakoupíte tedy za 60 dolarů za kus
právě tady.
A ihned ji můžete prodat za 80 dolarů za kus.
Takto můžete na této transakci vydělat 20 dolarů.
Ale samozřejmě jste zaplatili 5 dolarů za samotnou opci.
Vyděláte 20 dolarů jako rozdíl mezi 80 dolary a 60 dolary,
ale museli jse zaplatit 5 dolarů.
Přesto máte zisk 15 dolarů.
Toto říká: "Podívejte,
možná, že jsem udělal správně, když jsem akcii koupil."
A navíc podívejte,
k nákupu akcie jste museli riskovat kapitál 50 dolarů.
S nákupem opce jste riskovali pouze 5 dolarů svého kapitálu.
Aby to bylo vidět, představte si negativní scénář,
kde se akcie místo růstu
naprosto propadne poté, co jste ji koupili.
A cena klesne na 20 dolarů.
V tomto případě
si řeknete, že vám to už stačilo
a rozhodnete se prodat své akcie.
Konečná cena je 20 dolarů.
V této situaci, kdy jste nakoupili za 50 dolarů a prodali za 20 dolarů
přijdete o 30 dolarů.
Ale při zakoupení opce po celou dobu, co se akcie propadala,
řeknete: "Prostě nevyužiji opci."
Ta opce by byla nevýhodná.
Bylo by nesmyslné ji využít.
Když tedy nevyužijete opci,
ztratíte pouze cenu opce,
což je 5 dolarů.

Read more

Dan marine trading sdn bhd malaysia...
Binary options 30 sec business...
Binary options live signals facebook...

Partner's Publications

Other News


Woolworths menai trading hours...
Best automated binary options software...
Free binary options demo rugby...
Tee dee trading uae...
Binary option blog...
Sitemap