Pair characteristics (the majors and the crosses), Understanding Forex Pairs

 

https://youtu.be/TmOc2q-9NBU

Forex par (i charakterystyka Pair) są podzielone na dwie szerokie kategorie. Istnieją główne firmy, które obejmują najczęściej wymieniane i najbardziej płynne pary walutowe oraz krzyże. Wszystkie główne firmy zawierają USD jako walutę bazową lub kwotową.

The cross currency pairs do not include the dollar because they "cross" two other currencies with each other.

The Majors

Najaktywniej handlowane pary walutowe to główne firmy. Wszystkie są skrzyżowane z USD i stanowią większość roczny obrót wolumen na rynku forex. Na przykład, zgodnie z Bankiem Rozliczeń Międzynarodowych, EUR / USD stanowi 27% wszystkich transakcji na rynku Forex.

If you combined the trading volume of the EUR/USD with the GBP/USD and the USD/JPY you would have captured 52% of annual trading volume. Most traders start their forex career by becoming familiar with the most popular majors before beginning to trade the crosses or smaller major pairs.

 

Charakterystyka par (główne i krzyże), Zrozumienie par walutowych